Unitárius templom: száz négyzetméteren középkori falképek, egyedülálló kazettásmennyezet, festett faberendezések, árpád kori szentély! Katolikus templom: rokokkó mennyezet, reformáció elotti faszobrok, mellékoltár 1646-ból, XVIII. századi könyvtár!

 

 

 

 

szél

 

szél

 

 

szél

 

szél

szél

 

szél

 

 

szél

 

szél

 

 

 

Alapitvány

 

Alapitvány

 

 

kedvencekhez | kezdőlapnak

 

DESIGN ÉS PHP: Barabás Lehel

 

 

 

 

 

 

Romana

 

In curima website-ul www.homorodkaracsonyfalva.eu va fii citit si in limba romana!
Pina atunci va rog so faceti cunostinte scurta, despre satul Crăciunel.

 

Biserica unitariană din Crăciunel

Biserica a fost construită în perioada Regatului Ungar, după invazia tătară (1241), în a doua jumătate a secolului al XIII-lea. Ca biserică parohială figurează deja în zecimalele papale din 1333. Biserica unitariană din Crăciunel şi-a păstrat în mare parte planimetria din epoca arpadiană. În urma intervenţiilor de lărgire a bisericii, elementele timpurii de-abia au suferit deteriorări, şi permit astfel studierea fiecărei perioade de construcţie. Realizarea intrării sudice şi prima lărgire a ferestrelor a avut loc în secolul al XIV-lea. Turnul a fost construit în 1496, anul construcţiei fiind păstrat pe ancadramentul uşii.
Locuitorii romano catolici ai satului s-au convertit la credinţa unitariană în jurul anului 1568. În acest an s-a asigurat în Transilvania - pentru prima dată în Europa - libertatea confesiunii pentru catolici, luterani, calvinişti şi unitarieni în cadrul adunării naţionale din Turda.
La mijlocul secolului al XVII-lea pereţii bisericii au fost supraînălţaţi. În 1752 este construit porticul sudic şi acesta este şi anul realizării tavanului casetat. În 1768 s-au dezvăluit conflicte armate între catolici, dornici să-şi recupereze biserica şi unitarieni, deţinători ai clădirii.
Cel mai vechi clopot al bisericii a fost turnat în anul 1791. Între anii 1804–1806 a fost supraînălţat turnul. Tribuna vestică a fost construită în secolul al XVIII-lea; în 1853 a fost lărgită spre latura sudică a navei şi s-a construit orga. Atunci s-a practicat fereastra de dimensiuni mari pe peretele nordic, care a nimicit o parte a picturilor murale. Mecanismul ceasului din turn datează de la mijlocul secolului al XIX-lea.   
Învelitoarea şarpantei a fost renovată în 2004.
La mijlocul secolului al XIX-lea Orbán Balázs face referire la picturile medievale.
Ca urmare a cercetării picturilor murale prin sondaje stratigrafice în 2005, s-a realizat decaparea şi restaurarea picturilor peretelui nordic în anii 2006-2007.
Reprezentarea cea mai timpurie pe peretele nordic este scena Naşterii lui Isus, situată în registrul inferior, în dreptul arcului de triumf. Autorii datează pictura în prima jumătate a secolului al XIV-lea.
Următoarea etapă a realizării picturilor murale se situează probabil la graniţa secolelor XIV-XV. Atunci s-a realizat fresca reprezentând bătălia Sfântului Ladislau de la Chiraleş (1068). Pictura prezintă relaţii de rudenie cu picturile murale din Ghelinţa respectiv Sânmartin, cea din urmă fiind cunoscută doar din desene. Intensitatea culorilor de-abia s-a modificat de-a lungul secolelor, păstrându-şi şi astăzi fastul iniţial.  
Ultimile picturi murale medievale datează probabil din 1496, reprezentând Adoraţia Magilor respectiv Împărăteasa Sfânta Elena.
Pe suprafaţa frescelor se observă mai multe inscripţii HIC FUIT zgâriate, marcând şi anul. Ultimele datează din jurul anilor 1625–1630, deci acoperirea frescelor în spiritul reformei s-a efectuat după această dată.
Comunitatea de confesiune unitariană pictează o friză neagră sub tavanul casetat, iar pe arcul de triumf sunt inscripţionate două citate biblice.
În cadrul mobilierului de lemn bogat, cea mai mare valoare este reprezentată de tavanul casetat pictat, format din 96 de casete, realizat în 1752. Casetele centrale păstrează versete din Vechiul şi Noul Testament, care transmit esenţa credinţei unitariene. Pelicanul este simbolul lui Hristos în iconografia protestantă, pelicanul - hrănindu-şi puii cu propria sânge reprezentând patimile, respectiv mântuirea adusă prin jertfa de sânge. Pe casetele pictate găsim reprezentarea şarpelui (balaurului?) încoronat, un măr, o pară şi decoruri florale.
Decorul original al tribunei din secolul al XVIII-lea este doar parţial vizibilă. Inscripţia marcată pe latura sudică a tribunei, lărgită în 1853, păstrează numele meşterilor şi citate biblice.
Coronamentul amvonului datează din 1798, la fel ca şi masa domnului. Inscripţia păstrează data realizării şi numele donatorilor.
Uşa de intrare vestică datează din 1867, iar cea sudică, probabil din 1752.
Strana preotului şi parapetele băncilor sunt pictate. Două puşculiţe de dimensiuni mici, lucrate pretenţios, datează din 1702.
Restaurarea picturilor murale a fost efectuată de restauratorul Lángi József, iar a mobilierului de lemn de către restauratorul Mihály Ferenc. Restaurarea monumentelor din localitate este sprijinită de Fundaţia Homorókarácsonyfalváért, având sediul la Budapesta. Adresă de web: www.homorodkaracsonyfalva.eu.          

 

"Ember, ki a búzamag vagy,

Ne szállj le a malomkorol!
 
Csordul a liszt a szék-kupákba.
A magunk fogy, marad az én.
Ám ha jó kovászunk, pékünk,
Marad voltunk is - Kenyér.
 
Marad eszménk a leszünk..."
 
 

Mandics György: Temesvári golgota, X. verse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---- Karácsonyfalva ----

Unitárius templom: száz négyzetméteren középkori falképek, egyedülálló kazettásmennyezet, festett faberendezések, árpád kori szentély! Katolikus templom: rokokkó mennyezet, reformáció elotti faszobrok, mellékoltár 1646-ból, XVIII. századi könyvtár!