Unitárius templom: száz négyzetméteren középkori falképek, egyedülálló kazettásmennyezet, festett faberendezések, árpád kori szentély! Katolikus templom: rokokkó mennyezet, reformáció elotti faszobrok, mellékoltár 1646-ból, XVIII. századi könyvtár!

 

 

 

 

 

szél

 

szél

 

 

szél

 

szél

szél

 

szél

 

 

szél

 

szél

szél

 

szél

 

English HU RO

 

szél

 

szél

futás Idegenforgalmi információk, Szállásfoglalás, Programok: Craciunel Tourist S. R. L.

csík

 

 

 

Alapitvány

 

Alapitvány

 

 

kedvencekhez | kezdőlapnak

 

DESIGN ÉS PHP: Barabás Lehel

 

 

 

 

 

Az alapitvány adatai klikk

Közhasznúsági jelentés 2006. klikk

Közhasznúsági jelentés 2007. klikk

 

A Homoródkarácsonyfalváért Alapítvány közreműködésével kezdődött meg a falu műemlékeinek helyreállítása 2005-ben.

Az unitárius templom a XIII. sz. második felében épült, az idők folyamán folyamatosan bővítésre, javításra, szépítésre, átalakításra került. A helyreállítás azt célozza meg, hogy a műemlék templom minden értéke építéskori állapotába kerüljön helyreállításra. Helyreállításra kerültek a templomhajó északi falának freskói, közöttük a rendkívüli, Szent László kerlési csatáját ábrázoló falkép.

A templom szentélye is festett, itt a szondák alapján apostol galéria található, ez jelenleg egyházi hozzájárulás híján nem feltárható.

2008-ban elkészült el a templom XVIII. századi festett fakazettás mennyezetének helyreállítása. A festett faberendezés helyreállítása folyamatosan történik. Helyére került a szószékkorona, az úrasztala, a papszék. Több, kisebb, de jelentős munka elvégzését tervezzük, a kapubélletek szakszerű helyreállítását, vizesedés megszüntetést. A templom igen jó minőségű megvilágítást kapott, így a műemlékek minden napszakban megtekinthetők.

A falu katolikus temploma a XVIII. század második felében épült. A katolikus templomnak is mind az épülete, mind a berendezése rendkívül szép. Az épület szentélyén és hajóján 1785-ben készült gazdag rokokó stukkódíszítés van, amelynek műemléki helyreállítása megtörtént Az épületen több kőművesmunkát kellett elvégezni. A tetőszerkezet vízelvezetésének felújítása megtörtént.

A templom értékes berendezési tárgyai között kiemelkedő kvalitású műemlékek vannak. A templom főoltára a XVII. században készült, másodlagos elhelyezésű. Az oltárt korábban több rétegben, gyenge minőségben festették át. Az oltár helyreállítása megtörtént, az 2009 december 24-én visszakerült a templomba. A helyreállítás részeként a parókiáról korábban Marosvásárhelyre megőrzésre vitt rendkívül szép, a reformáció előtt készült Szent Miklós és Szent Ágoston püspököket ábrázoló faszobrok a főoltáron kerültek elhelyezésre. A püspökszent szobrok korábban már helyreállításra kerültek.

A XVII. században készült jobboldali mellékoltár az erdélyi oltárépítészet egyik legkvalitásosabb és legkorábbi darabja. A többször, szintén szakszerűtlenül átfestett mellékoltár helyreállítása folyamatban van.

Rendelkezésre áll nyolc darab népi barokk stációkép olajfestmény, amelyeknek helyreállítása szintén indokolt. Az egyház épületeiből folyamatosan több olyan tárgy kerül elő, amelyek méltó helyet kaphatnak. Tervezzük, hogy a volt kántorlakból múzeumot építünk, amely nemcsak Homoródkarácsonyfalva, hanem a Homoródmente tárgyi és szellemi emlékeit bemutathatja.

Tervünk szerint a múzeumba kerül a parókiában lévő XVIII. századi könyvtár.

A templom belső világításának kiépítése megtörtént a látogatók számára, valamint az igen értékes berendezési tárgyakra tekintettel riasztó berendezést kellett létesítenünk.

A templom orgonája jelenleg szinte használhatatlan állapotban van, helyreállítása a templom használata miatt nagyon fontos.

2010. augusztus 28-án a helyreállított templomok közös ünnepség keretében kerülnének átadásra.

További támogatásokat nyújtott az Alapítvány a falu fejlesztéséhez. Az Alapítvány támogatta a faluban az internet elérhetőség megvalósítását, tíz számítógépet tudott biztosítani a homoródkarácsonyfalvi lakosok részére. A fúvószenekar részére kottákat biztosított, gyermeküdültetési támogatást nyújtott, valamint létrehozta és működtetni kívánja az itt olvasható honlapot. Támogatta és támogatja az Alapítvány a falu idegenforgalmi ismertetését.

Az alapitvány adatai klikk

 

"Ember, ki a búzamag vagy,

Ne szállj le a malomkőről!
 
Csordul a liszt a szék-kupákba.
A magunk fogy, marad az én.
Ám ha jó kovászunk, pékünk,
Marad voltunk is - Kenyér.
 
Marad eszménk a leszünk..."
 
 

Mandics György: Temesvári golgota, X. verse

 

 

 

 

 

 

 

 

Mátyás Zoltán: Stáció

 

 

Látnivalók

Szent László legendája

 

 

 

 

Unitárius templom: száz négyzetméteren középkori falképek, egyedülálló kazettásmennyezet, festett faberendezések, árpád kori szentély! Katolikus templom: rokokkó mennyezet, reformáció elotti faszobrok, mellékoltár 1646-ból, XVIII. századi könyvtár!